Dragon Dreaming – Realizacja Marzeń dzięki Zarządzaniu Projektem – warsztaty w Krakowie!

Zapraszamy do Krakowa w weekend 18-19 Czerwiec 2016 r. w godzinach 09:00 – 18:00

Metoda Dragon Dreaming to precyzyjnie rozpisany proces zarządzania projektem ukierunkowany na realizację twórczych, wspólnych, zespołowych przedsięwzięć jak również na wspieranie organizacj (od najmniejszych do największych).

Jeśli masz jakieś marzenie, projekt lub plan przedsięwzięcia – to „Dragon Dreaming”, przy właściwym zastosowaniu, w 100 procentach gwarantuje realizację twoich/waszych marzeń !

Dzięki nowatorskiemu podejściu metoda sprawdza się szczególnie dobrze w „nowej ekonomii”, w małych grupach formalnych i nieformalnych, w przedsiębiorstwach społecznych, NGO-sach, kooperatywach, firmach zarządzanych projektowo i/lub partycypacyjnie oraz we wszelkich organizacjach uczących się, które mają świadomość nadchodzących zmian i potrafią się do nich dostosowywać. Jest przy tym równie skuteczna w nowoczesnym biznesie.

Dragon Dreaming to podejście systemowe, inspirowane kulturą Australijskich Aborygenów i najnowszymi, systemowymi teoriami zarządzania projektem (agile, start, scrum, Theory U, itp.). Jest to filozofia projektowania, która włącza każdy aspekt naszego życia opierając się na podejściu uczestniczącym, ekologicznym zrównoważeniu i rezyliencji oraz sprawiedliwości społecznej. W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania projektem, dzięki podejściu partycypacyjnemu, zaangażowanie oraz współodpowiedzialność za przedsięwzięcie staje się wspólną sprawą wszystkich uczestników/czek.

Podczas warsztatu Dragon Dreaming nauczysz się podstawowych założeń metody Dragon Dreaming i w praktyce będziesz mógł/mogła stworzyć podstawy projektu, któy pozwoli w 100% zrealizować twoje marzenia.

Dragon Dreaming służy jednostkom, organizacjom, grupom, zespołom i społecznościom pomagając urzeczywistnić zdumiewająco efektywne przedsięwzięcia dzięki wykorzystaniu potencjału płynącego z dostępu do kolektywnej inteligencji. W tej metodzie wszyscy uczestnicy potrafią całkowicie utożsamić się z projektem odkrywając możliwości, o których wcześniej nie wiedzieli (dzięki dotarciu do obszaru/zasobów, o których można powiedzieć: „nie wiem, że nie wiem”).

Przechodzenie przez cztery etapy projektu Wizję (Marzenia), Planowanie, Działanie i Świętowanie (Celebracja) jest pełne radości i zabawy. W Dragon Dreaming uważa się, że tylko takie podejście umożliwia uruchomienie potencjału całej zbiorowości.
Proces Dragon Dreaming wspiera najgłębsze wizje i motywacje każdego z uczestników, dzięki czemu osiągany jest efekt synergii i pełnej efektywności.
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieć:

Na czym polegają cztery etapy i kroki projektu zakończonego sukcesem i będą potrafili zastosować je we własnych przedsięwzięciach.
Jak prowadzić Twórcze Koło Śnienia Projektu oraz jak jak korzystać z niego we własnych projektach.
Jak wygląda przejście od Koła Śnienia (wizji) do Karabirrdt („pajęcza sieć” lub mapa projektu) z użyciem zestawu technik włącznie z partycypacyjnym ustalaniem celów cząstkowych i głównych.
Jak wyznaczać i okreśłać cele główne, cząstkowe oraz związane z nimi zadania.
Jak tworzyć Karabirrdt (mapę realizacji projekt) dla projektu wraz z orientacją w jaki sposób zastosować je w celu stworzenia własnej strategii partycypacyjnego projektowania przedsięwzięć.
Jak tworzyć projekt wspierający zastosowania tej metody w tworzeniu własnych projektów w przyszłości.

Długość warsztatu: 16 godzin

Harmonogram:
Od Śnienia (Marzeń) do Planowania
Komunikacja + komunikacja charyzmatyczna
Tworzenie Kręgu – od indywidualnego do wspólnego Śnienia/Marzenia
Proces zmian
Metody diagnostyczne
Od Planowania do Działania
Tworzenie celów
Karabirrdt- mapowanie celów, zadań i zespołów
Refleksja, ewaluacja i powrót do Świętowania.

Warsztat poprowadzi Robert Palusiński (zobacz video: http://robertpalusinski.blogspot.com/2015/12/video-o-dragon-dreaming.html )
Skontaktuj się z nami a dowiesz się więcej szczegółów.
tel. 505476964
dragondreampolska@gmail.com