JAK PRZEBIEGA WARSZTAT DRAGON DREAMING

Czego możesz się spodziewać (i czego dowiedzieć) po warsztatach Dragon Dreaming prowadzonych przez Roberta Palusińskiego?

RobertasFestival

Dragon Dreaming to przede wszystkim skuteczny sposób realizowania marzeń lub konkretnych celów projektu, przy jednoczesnym wzmocnieniu wspólnego ducha zespołu czy grupy. Dragon Dreamingwykorzystuje wiedzę z zakresu teorii systemów, rozwoju organizacyjnego i mądrości australijskich aborygenów. Metoda posługuje się zarówno procesami poznawczymi, jak i intuicyjnymi pozwalając na całościowe i bardzo twórcze spojrzenie. Rozwój projektu jest prowadzony wspólnie przez cały zespół.

Dodatkowo Robert wzbogaca metodę Dragon Dreaming o lata doświadczeń ze swej kariery szkoleniowca, szczególnie w obszarze Głębokiej Demokracji, pracy z grupą oraz procesów partycypacyjnych.
Dragon Dreaming dostarcza konkretnych narzędzi do zintegrowanego, partycypacyjnego zarządzania projektami. Te narzędzia pomagają grupom nawet w ciągu kilku godzin wspólnie stworzyć projekt począwszy od pracy nad wstępną i ogólną wizją projektu, poprzez strategię i budżet. W tej metodzie wszyscy uczestnicy są „właścicielami” wspólnie opracowanego projektu, co – dzięki unikatowemu podejściu partycypacyjnemu – wzmacnia współpracę i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych (nie występuje tutaj rozdział na „zarządzających” projektem i na „wykonawców”).
Dla kogo są warsztaty Dragon Dreaming:

Dragon Dreaming wspiera osoby, grupy i organizacje, które chcą zrealizować swoje marzenia. W praktyce metoda Dragon Dreaming jest pełna poczucia humoru i inspirująca, zachęcające i wnosząca większe poczucie sensu. Biorąc udział w warsztacie wzbogacisz się o nowe teorie, narzędzia, wskazówki i techniki. Będziesz skuteczniejszy w tym co chcesz robić i realizować.

Dragon Dreaming może być pomocny w realizacji różnorodnych przedsięwzięć. Dzięki Dragon Dreaming poznasz nowe aspekty, które uzupełniają i rozszerzą twoje dotychczasowe zasoby. Dragon Dreaming może być przydatny:

– Osobom zajmującymi się zarządzaniem projektami. Np. jako główna metoda lub może stanowić wspaniałe źródło dodatkowej inspiracji oraz innowacji dla firm i organizacji wszelkiego rodzaju.
– Politykom i ekspertom, którzy zajmują się rozwojem obszarów miejskich, wiejskich i regionów. Dzięki Dragon Dreaming znajdziesz nowe pomysły na promowanie działań pro-społecznych i partycypacyjnych.
– Całej gamie ruchów oddolnych jak kooperatywy, wspólnoty, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, NGOs. Tutaj znajdziecie wsparcie w postaci najlepszych praktyk pomocnych przy wdrożeniach i realizacji pomysłów.
– Artystom dzięki metodom, które pomogą spełnić i zrealizować ich idee, talenty i umiejętności.
– Psychologom, terapeutom, trenerzy, coachom, którzy otrzymają lekkie (zabawowe) metody planowania i realizacji projektów z grupami.
– Wszystkim, którzy nigdy nie próbowali czegoś wyjątkowego, ale marzą o tym, by coś zmienić w ich własnym życiu, w życiu innych ludzi i w świecie.

Dragon Dreaming znajduje zastosowanie i przydatny jest
  • dla grup, które mają wspólne zadanie i planują ukończenie określonego przedsięwzięcia lub mają zaledwie zarys projektu (najlepsza sytuacja do stosowania Dragon Dreaming) czy zadania
  • dla grup, które mają już wspólny rdzeń, wizję, ideę lub pragną je odnaleźć
  • dla menedżerów, szczególnie menedżerów projektu, szefów organizacji i firm
  • dla osób działających w społecznościach, regionie, firmach, zespołach, kooperatywach, itp.
  • dla tych co mają marzenia i nie wiedzą jak je w pełni zrealizować !

    Dragon Dreaming to proste, często wręcz zabawne metody burzy nie tyle mózgów co umysłów i myślenia intuicyjnego. Są to dziesiątki narzędzi pomocnych w obszarach kreatywnego planowania, wdrażania i ewaluacji, a także w realizacji projektów.


    Przebieg procesu Dragon Dreaming w dużym stopniu zależy od życzeń i potrzeb klienta (jeśli np. jest to warsztat dla konkretnej organizacji zamawiającej szkolenie zarządzania projektem), jak i od potrzeb samej grupy. Dragon Dreaming oferuje mnóstwo ćwiczeń, metod i technik, z których korzysta się, aby przejść przez niżej wymienione punkty:

Wstęp
Zapoznanie się
Krótkie wprowadzenie do procesu oraz do metody Dragon Dreaming
Celebrowanie spotkania!
Wspólny Krąg Marzeń/wizji uczestników w odniesieniu do seminarium = tradycyjne zbieranie oczekiwań co do warsztatu – ale w nieco innej formie 🙂
Krąg Marzeń/Śnienia przeprowadza się w zrelaksowanej atmosferze, gdzie pojawiają się tak zwane „pytania generatywne”. Oto przykład:
„Wyobraź sobie, że jesteś już po warsztatach i masz wrażenie, że to było najlepsze, co mogłeś/aś zrobić. Że spędziłeś tutaj czas w najlepszy z możliwych sposobów. Jakie w związku z tym są twoje uczucia? Co zostało zrealizowane? Co widzisz patrząc ‚wstecz’?”
Wizje i marzenia dotyczące warsztatów są zapisywane i na koniec do nich wracamy. Jest to szczególna forma ewaluacji. W Dragon Dreaming działamy bez kompromisów, czyli 100% marzeń powinno zostać zrealizowane!
Odnajdywanie Wizji
Krąg Śnienia/Marzeń dla projektu

Ponownie korzystamy z pytań generatywnych np.: „Wyobraź sobie, że projekt jest zakończony i ma wszystkie punkty/zadania zostało optymalnie wypełnione. Wszystko przebiega doskonale a cele są zrealizowane. … Z wszystkich działań w ostatnim [miesiącu / roku] mam wrażenie, że to właśnie (czyli realizacja projektu) było najlepsze, co mogłem/am w tym czasie wykonać. Czego wtedy doświadczasz? Jakie jest twoje uczucia? Co zostało zrealizowane? Co widzisz? … ”
Również i te marzenia/wizje są zapisywane.
Następnie przychodzi czas formułowania wizji. Wszystkie „marzenia” zostają wypowiedziane i przeformułowane przez uczstników. Zostaje zapisana ich istota, esencja, czyli zasadniczy przekaz – treść.
Tworzenie planuZostaje utworzony i zapisany „Harmonogram” – mapa drogowa dla projektu przebiegając i zawierająca wszystkie etapy: „Śnienie”, „Planowanie”, „Działanie” i „Świętowanie”. Do każdego etapu zostają przyporządkowane cele pośrednie i cel główny oraz zadania związane z realizacją tych celów.
Oferty ról

Jest to propozycja objęcia konkretnych ról w konkretnych etapach, przy realizacji celów cząstkowych. Na etapie planowania jest to również badanie zasobów ludzkich organizacji/grupy. Zapytanie o chęć lub brak chęci/możliwości objęcia danej roli nie jest równoznaczne na tym etapie z gotowością do działania i decyzji.
„Szybki Budżet”

W niezwykły oraz intuicyjny sposób uczestnicy/czki szacują ile potrzeba godzin i pieniędzy do realizacji projektu i kiedy można osiągnąć pierwsze cele pośrednie. „Szybki budżet” nawet na duże projekty udaje się oszacować w ciągu 20 minut.

Celebrowanie:

Wspólna ceremonia zamknięcia

Kto może uczestniczyć w tych warsztatach

Istniejące lub powstające grupy (projekt); firmy, wszelkie formalne i nieformalne organizacje, podmioty pragnące zastosować ten rodzaj zarządzania projektem w procesach publicznych. Jednocześnie kierujemy się zasadą: „Ktokolwiek się pojawia na warsztatach jest jak najbardziej właściwą osobą”.