Podręcznik – Wydajemy!

crawdfinding

6 października 2015
Zaczynamy akcję CrowdFundingową
Czyli wspólne działania
na rzecz polskiego wydania
Podręcznika „Dragon Dreaming”
metody o porażająco skutecznej
technologii zarządzania projektami
czyli sprawiania, by Marzenia

się U-RZECZY-WISTNIAŁY

Wejdź proszę na portal Polak Potrafi:
polakpotrafi.pl/projekt/dragon-dreaming

W tym miejscu możesz wziąć udział w naszej inicjatywie,
a  to wszystko po to, abyś i ty i twoi bliscy lub dalsi
też zrealizowali
najśmielsze
najdziksze
MARZENIA !