„Dragon Dreaming – innowacyjny system zarządzania projektami” w styczniu w Warszawie

Już w weekend 16 – 17 Stycznia 2016 r ( w godzinach 09:00 – 18:00) będziesz mieć możliwość uczestniczenia w warsztacie Dragon Dreaming w Warszawie!

Dragon Dreaming to metoda nakierowana jest na realizację twórczych, wspólnych, zespołowych projektów jak również na wspieranie organizacji (możliwie horyzontalnych o podejściu partycypacyjnym do zarządzania).

realizacja projektów, zamierzeń czy marzeń metodą Dragon Dreaming wspiera się na 3 zasadach:

– projekt wspiera rozwój człowieka – uczestników/czek
– projekt wspiera proces budowania społeczności – wzmacnia społeczność, której jesteś częścią oraz zespół czy organizację realizującą przedsięwzięcie
– projekt służy Planecie – służy poprawie jakość życia wszystkich form istnienia na Ziemi

Dzięki temu metoda zarządzania i tworzenia projektowego sprawdza się szczególnie dobrze w „nowej ekonomii”, przedsiębiorstwach społecznych NGO-osach, kooperatywach oraz we wszelkich organizacjach uczących się, które mają świadomość nadchodzących zmian i potrafią się do nich dostosowywać. Tym niemniej jest równie skuteczna w nowoczesnym biznesie, ponieważ przedsięwzięcia mają jakość, z którą łatwo potrafią utożsamić się wszyscy uczuestnicy procesu.

Dragon Dreaming to podejście systemowe, inspirowane kulturą Australijskich Aborygenów i najnowszymi, systemowymi teoriami zarządzania. Jest to filozofia projektowania, która włącza każdy aspekt naszego życia opierając się na podejściu uczestniczącym, ekologicznym zrównoważeniu i rezyliencji oraz sprawiedliwości społecznej. W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania projektem, dzięki podejściu partycypacyjnemu, zaangażowanie oraz współodpowiedzialność za przedsięwzięcie jest sprawą wszystkich uczestników/czek.

Podczas 2 dniowego warsztatu Dragon Dreaming nauczysz się podstawowych założeń metody Dragon Dreaming i w praktyce stworzysz podstawy przykładowego projektu. Koniecznie zabierz ze sobą marzenie, pomysł czy ideę, którą chciałbyś/chciałabyś zrealizować!

Dragon Dreaming służy jednostkom, organizacjom, grupom, zespołom i społecznościom pomagając urzeczywistnić zdumiewająco efektywne przedsięwzięcia dzięki wykorzystaniu potencjału płynącego z dostępu do kolektywnej inteligencji. W tej metodzie wszyscy uczestnicy potrafią całkowicie utożsamić się z projektem odkrywając możliwości, o których wcześniej nie wiedzieli (dzięki dotarciu do obszaru/zasobów, o których „nie wiem, że nie wiem”).
Przechodzenie przez cztery etapy projektu Wizję (Marzenia), Planowanie, Działanie i Świętowanie (Celebracja) jest pełne radości a nawet zabawy – tylko takie podejście umożliwia uruchomienie potencjału całej zbiorowości.
Proces Dragon Dreaming wspiera najgłębsze wizje i motywacje każdego z uczestników, dzięki czemu osiągany jest efekt synergii i pełnej efektywności.
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieć:

– Na czym polegają cztery etapy i kroki projektu zakończonego sukcesem i będą potrafili zastosować je we własnych przedsięwzięciach.
– Jak prowadzić Twórcze Koło Śnienia Projektu oraz jak jak korzystać z niego we własnych projektach.
– Jak wygląda przejście od Koła Śnienia (wizji) do Karabirrdt („pajęcza sieć” lub mapa projektu) z użyciem zestawu technik włącznie z partycypacyjnym ustalaniem celów cząstkowych i głównych.
– Jak tworzyć Karabirrdt dla projektu wraz z orientacją w jaki sposób zastosować je w celu stworzenia własnej strategii partycypacyjnego projektowania przedsięwzięć.
Stworzyć projekt wspierający zastosowania tej metody w tworzeniu własnych projektów w przyszłości.

Długość warsztatu: 16 godzin
Harmonogram:
Od Śnienia (Marzeń) do Planowania
Komunikacja + komunikacja charyzmatyczna
Tworzenie Kręgu – od indywidualnego do wspólnego Śnienia/Marzenia
Proces zmian
Metody diagnostyczne
Od Planowania do Działania
Tworzenie celów
Karabirrdt- mapowanie celów, zadań i zespołów
Refleksja, ewaluacja i powrót do Świętowania.

Warsztat poprowadzi Robert Palusiński

Miejsce: Warszawa, al. Ujazdowskie 20.

Skontaktuj się z nami a dowiesz się więcej szczegółów. Zapraszamy.

Inf. i zapisy: tel.: 505 476 964, mail: r_paluch  @  wp.pl